ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน (เพิ่มเติม) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน (เพิ่มเติม) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2563 จนท.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และ จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานฯ ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานฯ ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานฯ ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ อช.เขาพระวิหาร ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานฯ ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ อช.เขาพระวิหาร ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะทำงานสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. จัดประชุมคณะทำงานสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ระบบสารสนเทศองค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

ติดต่อ

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com